Verzimpelt de samenwerking tussen onderwijs, zorg en overheid.

verZimpel helpt met haar digitale gereedschapskist professionals binnen onderwijs, zorg en overheid:

Mozi

Een risico jongere heeft belang bij hulp. Hulp om naar school te gaan (of aan het werk te komen). Daarom is het van belang om te weten wat er speelt. Pas dan weet je welke organisatie kan helpen.

Een screening via Mozi geeft inzicht in schoolvaardigheid, leervaardigheid en arbeidsvaardigheid van een jongere op het VO en MBO. Dit wordt uitgevoerd door getrainde professionals die het screeningsinstrument inzetten na een gedegen mondelinge intake. De vragen van Mozi helpen de professional bij het in kaart brengen van de risicos binnen alle domeinen van schoolvaardig, leervaardig en arbeidsvaardig. De uitslag geeft in één oogopslag het risico profiel van de jongere weer.
Bij risico jongeren werken gemeenten, scholen en zorginstellingen samen. Mozi biedt een gezamenlijke taal om deze samenwerking te bevorderen. Zowel de screening als de gezamenlijke taal dragen bij aan het sneller organiseren van een sluitende aanpak voor de jongere. Zo staat het belang van de jongere voorop, komt deze eerder op de juiste plek en wordt teleurstelling voorkomen.

Mozi buigt zich op het moment over de domeinen:

  • schoolvaardigheid: de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan een volledig onderwijsprogramma
  • leervaardigheid: in welke mate past het onderwijsniveau voor een gekozen opleiding bij de deelnemer
  • arbeidsvaardigheid: de voorwaarden om een baan te vinden en duurzaam te behouden

Log in op Mozi

Mykola

Zorg bestaat veelal uit aandacht. Bij complexe zorg zijn vaak veel partijen gemoeid. Mykola helpt om de aandacht gericht te houden op het onderwerp: de mens. Dit kan een patiënt, leerling, oudere of medewerker zijn. Mykola helpt organisaties samen te werken bij de begeleiding van één persoon. Dat doen we door de persoon centraal te stellen en de organisatie vanuit de verschillende partijen te vergemakkelijken. Elke partij levert zijn bijdrage. Soms zelfstandig, maar vaak samen en daar ligt de kracht van Mykola: eenvoudig flexibel samenwerken met de focus op het individu.

 

Alan

Elke instelling houdt gegevens bij over haar klanten, cliënten, studenten of medewerkers. Veel gegevens veranderen amper of nooit waar andere gegevens continu aangevuld en aangepast worden. Het is mogelijk in deze stroom van signalen alarmerend gedrag te herkennen. Alan helpt graag mee om een oogje in het zeil te houden. Alan trekt aan de bel wanneer interventie nodig is. Bijvoorbeeld bij dreigende uitval, langdurige ziekte of juist voorbeeldig gedrag.

Nieuws

Gezien de toename in gebruik van de screeningsinstrumenten school- en leervaardig wil Mozi de content validiteit van de screeningslijsten onderzoeken. Onafhankelijk onderzoeker Kyra Luijters van ‘De Wetenschap van Nu’ voert dit onderzoek uit. De vraag die we willen beantwoorden: “Brengt Mozi als diagnostisch instrument de concepten schoolvaardig en leervaardig volledig in beeld om zo een optimale begeleiding op gang te brengen voor jongeren in kwetsbare posities. Onderdelen van dit onderzoek zijn een focus groep bijeenkomst met experts, een literatuurstudie en interviews met jongeren zelf. De uitvoer van dit onderzoek zal leiden tot een advies over de terminologie, definities en facetten van de concepten schoolvaardig en leervaardig en een advies over de opzet van een databestand voor vervolgonderzoek.

Aandacht is alles

Veel hulpverleners geven meer aandacht aan hun beeldscherm dan ze graag willen.
Veel hulpvragers zijn gebaat bij nog meer menselijke aandacht dan ze nu krijgen.

Moeiteloos samenwerken

Helpen doe je niet alleen. Voor het krijgen van een goede indicatie van het probleem, is samenwerking vereist. Samenwerken leidt vaak tot gedoe en rompslomp. Iets waar iemand met problemen niet op zit te wachten. Hulpverleners ook niet. Wij begrijpen dat, en helpen mee om gedoe te verminderen. We noemen dat "verZimpelen".

Privé & veilig

Privacy is belangrijk. Met de gewijzigde europese regelgeving is het alleen maar belangrijker geworden. Elke organisatie is er daarom bij gebaat om privacygevoelige gegevens goed te beheren. Verzimpel helpt mee.

Elk bedrijf is een IT-bedrijf

Zo ook de zorg, onderwijs en overheid. Door slim gebruik te maken van gegevens kunnen programma's bijdragen om gedoe te verminderen. Bijvoorbeeld door relevante signalen te versturen.

Menselijke aandacht

Om problemen op te lossen is aandacht nodig. Aandacht van mensen. Een luisterend oor is soms genoeg. In andere gevallen is het een langdurige behandeling. Aandacht is een fundamenteel ingrediënt voor elke behandeling.

Uitleg video over het voorkomen van VSV'ers

Niemand tussen wal en schip en het voorkomen van voortijdig schoolverlaters

 

Remco Boerma


Klik op een foto om verder te lezen

"Aan het eind van de dag hoef ik maar op de knop te drukken om toegang te krijgen tot de gegevens die er toe doen. Wat is er vandaag gebeurd? Waar zitten zorgpunten? Welke leerling heeft extra aandacht nodig? Met dit systeem kunnen we onze leerlingen beter ondersteunen en tegelijkertijd de werkdruk voor onze medewerkers verlagen."

Hans Hurenkamp,
Zorg coördinator bij Drenthe College

Meer weten?

We leggen graag meer uit. Daarnaast horen we graag
welk gedoe we samen willen verminderen.